blijven

als woordenboektrefwoord:

blijven:
(bleef, gebleven), zekere toestand behouden ; niet veranderen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blijven (ww):
aanblijven, aanhouden, doorgaan, persisteren, standhouden, voortbestaan, voortduren, voortgaan, voortzetten
blijven (ww):
overblijven, resteren
blijven (ww):
sneuvelen, vallen

als synoniem van een ander trefwoord:

zitten (ww) :
bivakkeren, blijven, pozen, resideren, schuilen, uithangen, verblijven, verkeren, vertoeven, verwijlen, waren, wonen, zetelen, zich bevinden, zich ophouden, zich schuil houden, zijn
bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
lopen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorlopen, doorgaan, staan, stabiliseren, verlopen, vervolgen, verdergaan, voortgaan, zich ontwikkelen, zich voortzetten
doorgaan (ww) :
aanblijven, aanhouden, blijven, doorbijten, doordouwen, doorlopen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortvaren
stabiliseren (ww) :
bestendigen, blijven, consolideren, houden, standhouden
vallen (ww) :
blijven, sneuvelen, sterven
aanhouden (ww) :
blijven, voortduren
bijblijven (ww) :
blijven

woordverbanden van ‘blijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verblijven, blijven, verblijf, oponthoud

VERBLIJVEN, BLIJVEN, VERBLIJF, OPONTHOUD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 224.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

blijven
afnokken, eindigen, ophouden, overgaan, staken, stoppen, uitscheiden, verdwijnen
zie ook:
blijven .., blijven plakken, blijven steken, blijven zitten, borg blijven, laten blijven, open blijven, overeind blijven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0032 c