blijven

als woordenboektrefwoord:

blijven:
(bleef, gebleven), zekere toestand behouden ; niet veranderen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blijven (ww) :
aanblijven, aanhouden, doorgaan, persisteren, standhouden, voortbestaan, voortduren, voortgaan, voortzetten
blijven (ww) :
overblijven, resteren
blijven (ww) :
sneuvelen, vallen

als synoniem van een ander trefwoord:

zitten (ww) :
bivakkeren, blijven, pozen, resideren, schuilen, uithangen, verblijven, verkeren, vertoeven, verwijlen, waren, wonen, zetelen, zich bevinden, zich ophouden, zich schuil houden, zijn
bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
lopen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorlopen, doorgaan, staan, stabiliseren, verlopen, vervolgen, verdergaan, voortgaan, zich ontwikkelen, zich voortzetten
doorgaan (ww) :
aanblijven, aanhouden, blijven, doorbijten, doordouwen, doorlopen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortvaren
stabiliseren (ww) :
bestendigen, blijven, consolideren, houden, standhouden
vallen (ww) :
blijven, sneuvelen, sterven
aanhouden (ww) :
blijven, voortduren
bijblijven (ww) :
blijven

woordverbanden van ‘blijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 224:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

blijven
afnokken, eindigen, ophouden, overgaan, staken, stoppen, uitscheiden, verdwijnen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c