wegblijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verzuimen (ww) :
absent zijn, wegblijven
uitblijven (ww) :
wegblijven

woordverbanden van ‘wegblijven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
uitblijven, wegblijven

Uitblijven — wegblijven. Wie ergens wezen moet, maar er niet heengaat, blijft weg; wie ergens niet is op den tijd, waarop hij verwacht wordt, blijft uit. Verzuimt iemand zonder kennisgeving eene vergadering, die hij geregeld pleegt bij te wonen, dan zullen zijne medeleden zich aanvankelijk zijn uitblijven en vervolgens zijn wegblijven moeielijk kunnen verklaren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
uitblijven, wegblijven

UITBLIJVEN, WEGBLIJVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 199.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c