uitblijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitblijven (ww):
wegblijven

als synoniem van een ander trefwoord:

gebrek (zn) :
afwezigheid, ontstentenis, uitblijven

woordverbanden van ‘uitblijven’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

uitblijven, wegblijven

Wie ergens wezen moet, maar er niet heengaat, blijft weg; wie ergens niet is op den tijd, waarop hij verwacht wordt, blijft uit. Verzuimt iemand zonder kennisgeving eene vergadering, die hij geregeld pleegt bij te wonen, dan zullen zijne medeleden zich aanvankelijk zijn uitblijven en vervolgens zijn wegblijven moeielijk kunnen verklaren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 199:

uitblijven, wegblijven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c