verlopen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verlopen (ww) :
lopen, voorbijgaan, marcheren, gebeuren, gaan, verkeren, vervliegen, zijn beloop krijgen, verstrijken, voortschrijden, zich ontwikkelen, voorbijvliegen, vervlieden, verglijden
verlopen (ww) :
vervallen, verminderen, aflopen, verwateren, verslechteren, achteruitgaan
verlopen (ww) :
vervallen, ongeldig worden, verjaren, expireren
verlopen (bn) :
vervallen, voorbij, afgelopen, geleden, verjaard, verstreken
verlopen (bn) :
mislukt, verloederd, sjofel, afgeleefd

als synoniem van een ander trefwoord:

gebeuren (ww) :
gevallen, voorkomen, optreden, verlopen, omgaan, vallen, spelen, plaatsvinden, voorvallen, passeren, geschieden, plaatshebben, toegaan, wedervaren, zich voordoen, zich voltrekken, zich afspelen, plaatsgrijpen
lopen (ww) :
staan, doorgaan, blijven, voortgaan, verlopen, aanhouden, vervolgen, doorlopen, stabiliseren, continueren, verdergaan, zich voortzetten, zich ontwikkelen
minderen (ww) :
dalen, afnemen, verlopen, bedaren, matigen, verslappen, slinken, tanen
voorbijgaan (ww) :
verlopen, vergaan, wegtikken, vervliegen, verstrijken
varen (ww) :
verlopen, vergaan, vorderen, toegaan, het maken
vergaan (ww) :
verlopen, voorbijgaan, slijten, verstrijken
aflopen (ww) :
vervallen, verlopen, eindigen, verstrijken
afvallen (ww) :
vervallen, verlopen, uitvallen, wegvallen
vervallen (ww) :
ophouden, verlopen, aflopen, cesseren
omlopen (ww) :
verlopen, voorbijgaan, verstrijken
achteruitgaan (ww) :
vervallen, verlopen, afzakken
slepen (ww) :
verlopen, voortsudderen
heengaan (ww) :
verlopen, voorbijgaan
gaan (ww) :
verlopen, gebeuren
sloffen (ww) :
verlopen
voorbij (bn) :
verlopen, uit, afgelopen, gedaan, afgedaan, om, vergaan, over, verloren, klaar, geleden, passé, geëindigd, gepasseerd, achter de rug
vervallen (bn) :
verzwakt, verlopen, gammel, bouwvallig, afgeleefd, verarmd, kaduuk, verwaarloosd, ruïneachtig, kramakkel
afgelopen (bn) :
voorbij, verlopen, uit, gedaan, afgedaan, op, verleden, af, voltooid, klaar, verstreken, fini
lam (bn) :
verlopen, stukgedraaid

woordverbanden van ‘verlopen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 20:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c