voltooid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

klaar (bn) :
af, afgehandeld, afgelopen, bereid, gedaan, gepiept, gereed, op, paraat, ready, rond, uit, voltooid, voor elkaar, voor mekaar, voorbereid, voorbij
afgelopen (bn) :
af, afgedaan, fini, gedaan, klaar, op, uit, verleden, verlopen, verstreken, voltooid, voorbij
afgerond (bn) :
afgemaakt, afgesloten, besloten, compleet, klaar, voltooid
af (bn) :
gedaan, gereed, klaar, uit, voltooid
perfect (bn) :
af, geheel, voltooid
gereed (bn) :
af, klaar, voltooid

woordverbanden van ‘voltooid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vol, vervuld, volkomen, volslagen, volmaakt, voltooid, voltrokken, voltogen, volbracht, volvoerd, voleind, ten einde gebracht

VOL, VERVULD, VOLKOMEN, VOLSLAGEN, VOLMAAKT, VOLTOOID, VOLTROKKEN, VOLTOGEN, VOLBRAGT, VOLVOERD, VOLEIND, TEN EINDE GEBRAGT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 259.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voltooid
onvoltooid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c