bereid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bereid (bn) :
gereed, geneigd, paraat, gewillig, genegen
bereid (bn) :
af, klaar

als synoniem van een ander trefwoord:

klaar (bn) :
rond, voorbij, uit, gereed, afgelopen, gedaan, voor elkaar, op, af, bereid, voorbereid, voltooid, paraat, ready, voor mekaar, gepiept, afgehandeld
gewillig (bn) :
vrijwillig, gemakkelijk, bereid, bereidwillig, goedwillig, willig
gereed (bn) :
bereid, klaar, paraat, in orde, ready
genegen (bn) :
van plan, bereid, van zins

woordverbanden van ‘bereid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gereed, bereid

Gereed naast bereid onderstelt voorafgaande beschikkingen; bereid duidt enkel de gezindheid aan om op een gegeven oogenblik iets te doen. Zijt gij eindelijk gereed om mede te gaan? Ik ben tot uw dienst bereid.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 302:

bereid, gereed, vaardig, klaar

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 284:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bereid
onbereid

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c