bereidwillig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bereidwillig (bn) :
hulpvaardig, gewillig, goedwillig, gedienstig, toeschietelijk, bereidwilligheid, geredelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
welwillend (bn) :
voorkomend, vriendelijk, mild, positief, goedgezind, welgezind, bereidwillig, inschikkelijk, clement, goedgunstig, toegenegen, tegemoetkomend, goedertieren, de kwaadste niet, benevolent
behulpzaam (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, dienstvaardig, bereidwillig, gedienstig, helpend, dienend
gedienstig (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, dienstvaardig, bereidwillig, inschikkelijk, dienstwillig
gewillig (bn) :
vrijwillig, gemakkelijk, bereid, bereidwillig, goedwillig, willig
nuttig (bn) :
zinvol, hulpvaardig, behulpzaam, bereidwillig, gedienstig
hulpvaardig (bn) :
behulpzaam, dienstvaardig, bereidwillig, gedienstig
goedwillig (bn) :
gewillig, goedschiks, bereidwillig

woordverbanden van ‘bereidwillig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gaarne, bereidwillig, gewillig, graag

Gewillig zegt, dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe: het eerste van zonder tegenstreven; het tweede van lust en ingenomenheid; het derde van verlangen. Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bereidwillig
beroerd, onbereidwillig, onwillig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c