gaarne

als woordenboektrefwoord:

gaarne:
bw. (liever, liefst), met genoegen, met lust.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gaarne (bw) :
graag, met genoegen, gewillig
gaarne (bw) :
zonder meer, direct

als synoniem van een ander trefwoord:

graag (bw) :
liever, met plezier, met genoegen, met alle plezier, gaarne, zielsgraag, volgaarne, van harte
gewillig (bw) :
graag, goedschiks, gaarne, van harte
goedschiks (bw) :
gewillig, gaarne, goedwillig

woordverbanden van ‘gaarne’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gewillig zegt, dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe: het eerste van zonder tegenstreven; het tweede van lust en ingenomenheid; het derde van verlangen. Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 183:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gaarne
node, ongaarne

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c