vrijwillig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bewust (bn) :
bedoeld, bekend, bezonnen, doelbewust, met opzet, moedwillig, opzettelijk, welbewust, weloverwogen, wetend, doelgericht, gericht, uit moedwil, vrijwillig
gericht (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogen
weloverwogen (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vooropgezet, vrijwillig
spontaan (bn) :
automatisch, ongevraagd, uit eigen beweging, uit zichzelf, vanzelf, vrijwillig
gewillig (bn) :
bereid, bereidwillig, gemakkelijk, goedwillig, vrijwillig, willig
onverplicht (bn) :
facultatief, vrijwillig
ongedwongen (bn) :
vrij, vrijwillig

woordverbanden van ‘vrijwillig’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 183:

gaarne, gewillig, goedwillig, vrijwillig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vrijwillig
onvrijwillig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c