gericht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gericht (zn) :
berechting, judicatuur, justitie, recht, rechtspraak
gericht (zn) :
oordeel, proces
gericht (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vrijwillig, welbewust, weloverwogen

als synoniem van een ander trefwoord:

bewust (bn) :
bedoeld, bekend, bezonnen, doelbewust, met opzet, moedwillig, opzettelijk, welbewust, weloverwogen, wetend, doelgericht, gericht, uit moedwil, vrijwillig
weloverwogen (bn) :
bewust, doelbewust, doelgericht, expres, gericht, met opzet, moedwillig, opzettelijk, uit moedwil, vooropgezet, vrijwillig
gefocust (bn) :
aandachtig, attent, doelgericht, geconcentreerd, gericht, toegelegd, verdiept, waakzaam
doelmatig (bn) :
doeltreffend, efficiënt, functioneel, gericht, praktisch
proces (zn) :
geding, gerechtszaak, gericht, pleit, pleitzaak, rechtshandel, rechtsgeding, rechtsgeschil, rechtszaak, strafgeding

woordverbanden van ‘gericht’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c