doeltreffend

als woordenboektrefwoord:

doeltreffend:
bn. bw. (-er, -st), zeer doelmatig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doeltreffend (bn) :
doelmatig, effectief, probaat, werkzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

afdoend (bn) :
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
werkzaam (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doeltreffend, druk, efficiënt, hardwerkend, ijverig, krachtig, naarstig, nijverig, noest, probaat, vlijtig
doelmatig (bn) :
doeltreffend, efficiënt, functioneel, gericht, praktisch
efficiënt (bn) :
adequaat, doelmatig, doeltreffend, effectief, probaat
effectief (bn) :
doeltreffend
raak (bn) :
doeltreffend

woordverbanden van ‘doeltreffend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c