doeltreffend

als woordenboektrefwoord:

doeltreffend:
bn. bw. (-er, -st), zeer doelmatig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doeltreffend (bn) :
werkzaam, doelmatig, effectief, probaat

als synoniem van een ander trefwoord:

afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
werkzaam (bn) :
druk, actief, hardwerkend, ijverig, krachtig, doeltreffend, efficiënt, bedrijvig, vlijtig, naarstig, probaat, arbeidzaam, nijverig, noest
doelmatig (bn) :
functioneel, doeltreffend, efficiënt, praktisch, gericht
efficiënt (bn) :
doelmatig, doeltreffend, effectief, adequaat, probaat
effectief (bn) :
doeltreffend
raak (bn) :
doeltreffend

woordverbanden van ‘doeltreffend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c