afdoend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdoend (bn):
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptorisch, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
afdoend (bn):
adequaat, stringent, voldoende

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
beslissend (bn) :
afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, peremptorisch, regelend
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
overtuigend (bn) :
afdoend, doorslaand, geloofwaardig, helder, krachtig, onweerlegbaar, overredend, steekhoudend
apodictisch (bn) :
afdoend, beslist, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, stellig
pertinent (bn) :
afdoend, inhoudelijk, relevant, ter zake dienend, ter zake doend
definitief (bn) :
afdoend, bepalend, beslissend, bindend, onveranderbaar
stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng
probaat (bn) :
afdoend, beproefd, deugdelijk, uitstekend
genoegzaam (bn) :
afdoend, toereikend, voldoend, voldoende
krachtig (bn) :
afdoend, intensief, voedzaam, werkzaam
doorslaand (bn) :
afdoend, beslissend, overtuigend
peremptoir (bn) :
afdoend, beslissend
voldoende (bn) :
afdoend

woordverbanden van ‘afdoend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afdoend
gebrek, schaarste, tekort
zie ook:
afdoen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.150.211.

debug info: 0.0033 c