afdoend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdoend (bn) :
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
afdoend (bn) :
adequaat, stringent, voldoende

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
beslissend (bn) :
afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, regelend
overtuigend (bn) :
afdoend, doorslaand, geloofwaardig, helder, krachtig, onweerlegbaar, overredend, steekhoudend
apodictisch (bn) :
afdoend, beslist, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, stellig
pertinent (bn) :
afdoend, inhoudelijk, relevant, ter zake dienend, ter zake doend
definitief (bn) :
afdoend, bepalend, beslissend, bindend, onveranderbaar
stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng
probaat (bn) :
afdoend, beproefd, deugdelijk, uitstekend
genoegzaam (bn) :
afdoend, toereikend, voldoend, voldoende
krachtig (bn) :
afdoend, intensief, voedzaam, werkzaam
doorslaand (bn) :
afdoend, beslissend, overtuigend
peremptoir (bn) :
afdoend, beslissend
voldoende (bn) :
afdoend

woordverbanden van ‘afdoend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c