voldoend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bevredigend (bn) :
deugdelijk, gepast, goed, tevredenstellend, voldoend, voldoening gevend, wel
genoegzaam (bn) :
afdoend, toereikend, voldoend, voldoende
genoeg (telw) :
bij de vleet, in overvloed, toereikend, voldoend, voldoende, welletjes, zat

woordverbanden van ‘voldoend’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c