genoeg

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genoeg (telw):
bij de vleet, in overvloed, toereikend, voldoend, voldoende, welletjes, zat
genoeg (tw):
stop
genoeg (bw):
genoegzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

veel (bn) :
genoeg, legio, onderscheiden, plenty, talrijk
in overvloed (bn) :
genoeg, te over, zat
voldoende (bn) :
genoeg, zat
toereikend (bw) :
genoeg
zat (telw) :
genoeg, in overvloed
bij de vleet (telw) :
genoeg
stop (tw) :
genoeg, houd op

woordverbanden van ‘genoeg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
genoeg, toereikend, voldoende

Genoeg — toereikend — voldoende. Zooveel als noodig is. Voldoende drukt uit, dat er niet meer is dan even noodig is. Toereikend ziet meer op hetgeen men er mede uit wil richten, en duidt aan, dat voor de uitvoering van iets niets meer ontbreekt. Genoeg drukt dit meer van een subjectief standpunt uit, nl. dat het voldoet aan den wensch van dengene, die iets begeert, hetzij om het te bezitten, hetzij om er iets mede te verrichten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
toereikend, genoeg

TOEREIKEND, GENOEG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 193.

in hedendaagse spelling:
zat, genoeg

ZAT, GENOEG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 371.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

genoeg
gebrek, schaarste, tekort
zie ook:
genoeg hebben, jammer genoeg, sterk genoeg

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c