genoeg

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genoeg (telw) :
voldoende, in overvloed, zat, toereikend, welletjes, bij de vleet, voldoend
genoeg (tw) :
stop
genoeg (bw) :
genoegzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

veel (bn) :
onderscheiden, genoeg, talrijk, legio, plenty
in overvloed (bn) :
genoeg, te over, zat
voldoende (bn) :
genoeg, zat
toereikend (bw) :
genoeg
zat (telw) :
in overvloed, genoeg
bij de vleet (telw) :
genoeg
stop (tw) :
genoeg, houd op

woordverbanden van ‘genoeg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zooveel als noodig is. Voldoende drukt uit, dat er niet meer is dan even noodig is. Toereikend ziet meer op hetgeen men er mede uit wil richten, en duidt aan, dat voor de uitvoering van iets niets meer ontbreekt. Genoeg drukt dit meer van een subjectief standpunt uit, nl. dat het voldoet aan den wensch van dengene, die iets begeert, hetzij om het te bezitten, hetzij om er iets mede te verrichten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 193:

toereikend, genoeg

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 371:

zat, genoeg

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

genoeg
gebrek, schaarste, tekort

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0199 c