toereikend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toereikend (bn):
bevredigend, genoegzaam, voldoende, volstaand
toereikend (bw):
genoeg

als synoniem van een ander trefwoord:

genoeg (telw) :
bij de vleet, in overvloed, toereikend, voldoend, voldoende, welletjes, zat
genoegzaam (bn) :
afdoend, toereikend, voldoend, voldoende

woordverbanden van ‘toereikend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

genoeg:
genoegzaam, voldoende, toereikend, zat
toereikend:
genoeg

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
genoeg, toereikend, voldoende

Genoeg — toereikend — voldoende. Zooveel als noodig is. Voldoende drukt uit, dat er niet meer is dan even noodig is. Toereikend ziet meer op hetgeen men er mede uit wil richten, en duidt aan, dat voor de uitvoering van iets niets meer ontbreekt. Genoeg drukt dit meer van een subjectief standpunt uit, nl. dat het voldoet aan den wensch van dengene, die iets begeert, hetzij om het te bezitten, hetzij om er iets mede te verrichten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
toereikend, genoeg

TOEREIKEND, GENOEG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 193.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toereikend
gebrek, ontoereikend, schaarste, tekort
zie ook:
toereiken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c