voldoende

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voldoende (bn) :
behoorlijk, genoegzaam
voldoende (bn) :
genoeg, zat
voldoende (bn) :
adequaat
voldoende (bn) :
afdoend

als synoniem van een ander trefwoord:

behoorlijk (bn) :
adequaat, betamelijk, billijk, convenabel, degelijk, deugdelijk, eerlijk, geschikt, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, juist, naar behoren, oorbaar, passabel, passend, rechtmatig, redelijk, schappelijk, tamelijk, voegzaam, voldoende
adequaat (bn) :
gelijkwaardig, gepast, geschikt, juist, overeenkomstig, passend, voldoende
toereikend (bn) :
bevredigend, genoegzaam, voldoende, volstaand
genoegzaam (bn) :
afdoend, toereikend, voldoend, voldoende
afdoend (bn) :
adequaat, stringent, voldoende
zat (bn) :
in overvloed, voldoende
genoeg (telw) :
bij de vleet, in overvloed, toereikend, voldoend, voldoende, welletjes, zat

woordverbanden van ‘voldoende’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

genoeg, toereikend, voldoende

Zooveel als noodig is. Voldoende drukt uit, dat er niet meer is dan even noodig is. Toereikend ziet meer op hetgeen men er mede uit wil richten, en duidt aan, dat voor de uitvoering van iets niets meer ontbreekt. Genoeg drukt dit meer van een subjectief standpunt uit, nl. dat het voldoet aan den wensch van dengene, die iets begeert, hetzij om het te bezitten, hetzij om er iets mede te verrichten.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voldoende
gebrek, onvoldoende, schaarste, tekort

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0069 c