draaglijk

als woordenboektrefwoord:

draaglijk:
bn. (-er, -st). te verdragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

draaglijk (bn) :
duldbaar, passabel, tolerabel, uit te houden

als synoniem van een ander trefwoord:

passabel (bn) :
acceptabel, draaglijk, redelijk, tolerabel
tamelijk (bw) :
aardig, behoorlijk, best, betrekkelijk, draaglijk, nogal, passabel, passelijk, redelijk, vrij
redelijk (bw) :
behoorlijk, draaglijk, nogal, tamelijk, vrij

woordverbanden van ‘draaglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

draaglijk, draagbaar

Wat gedragen kan worden.

Draagbaar zegt dit in letterlijken zin; het wijst dus aan, dat iets niet zoo zwaar is, of het kan gedragen worden: Een last van 75 K.G. is voor velen niet meer draagbaar. Soms beteekent het: verplaatsbaar, niet-vastgemaakt (portatief): een draagbare gaskachel.

Draaglijk duidt meer in figuurlijken zin aan, dat iets te dragen valt, d.w.z. te verduren, te dulden: Een ondragelijke hitte.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

draaglijk
ondraaglijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0179 nc