passabel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

passabel (bn) :
redelijk, acceptabel, draaglijk, tolerabel
passabel (bn) :
begaanbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

behoorlijk (bn) :
geschikt, redelijk, voldoende, eerlijk, rechtmatig, juist, schappelijk, passend, naar behoren, tamelijk, degelijk, goedschiks, deugdelijk, adequaat, betamelijk, hebbelijk, billijk, voegzaam, gevoeglijk, oorbaar, passabel, convenabel
draaglijk (bn) :
uit te houden, duldbaar, tolerabel, passabel
acceptabel (bn) :
aanvaardbaar, passabel
tamelijk (bw) :
vrij, behoorlijk, redelijk, nogal, aardig, best, betrekkelijk, draaglijk, passelijk, passabel

woordverbanden van ‘passabel’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c