redelijk

als woordenboektrefwoord:

redelijk:
bn. met rede begaafd.
redelijk:
bn. bw. tamelijk ; billijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

redelijk (bn) :
behoorlijk, matig, gemotiveerd, verstandig, zinnig, rechtvaardig, aannemelijk, verantwoordelijk, schappelijk, verstandelijk, humaan, rationeel, civiel, billijk, ordentelijk, passelijk, schikkelijk, raisonnabel
redelijk (bw) :
vrij, behoorlijk, nogal, tamelijk, draaglijk

als synoniem van een ander trefwoord:

fatsoenlijk (bn) :
keurig, behoorlijk, matig, redelijk, gepast, net, braaf, deftig, goed, eerlijk, beleefd, aannemelijk, netjes, correct, beschaafd, eerbaar, kuis, eerzaam, deugdzaam, gedistingeerd, betamelijk, rechtschapen, achtbaar, billijk, decent, ordentelijk, welvoeglijk, schikkelijk, achtenswaardig
behoorlijk (bn) :
geschikt, redelijk, voldoende, eerlijk, rechtmatig, juist, schappelijk, passend, naar behoren, tamelijk, degelijk, goedschiks, deugdelijk, adequaat, betamelijk, hebbelijk, billijk, voegzaam, gevoeglijk, oorbaar, passabel, convenabel
aannemelijk (bn) :
geloofwaardig, redelijk, aanvaardbaar, geldig, waarschijnlijk, overtuigend, begrijpelijk, schappelijk, acceptabel, bespreekbaar, bevattelijk, plausibel, billijk, valabel
billijk (bn) :
recht, redelijk, matig, behoorlijk, goedkoop, geoorloofd, eerlijk, rechtvaardig, rechtmatig, schappelijk, acceptabel, fair, gewettigd, raisonnabel
rechtvaardig (bn) :
onpartijdig, redelijk, gerecht, eerlijk, rechtmatig, gegrond, juist, terecht, acceptabel, humaan, fair, gewettigd, billijk, gerechtvaardigd
zinvol (bn) :
redelijk, nuttig, verstandig, toepasselijk, zinnig, behulpzaam, gedienstig, dienstig, zinrijk
rationeel (bn) :
redelijk, verstandig, verantwoord, doordacht, verstandelijk, weloverwogen, weldoordacht
schappelijk (bn) :
matig, redelijk, fatsoenlijk, behoorlijk, aannemelijk, civiel, billijk, schikkelijk
middelmatig (bn) :
matig, redelijk, gewoon, zwak, tamelijk, onbeduidend, modaal, zozo, lala, mediocre
goedkoop (bn) :
voordelig, redelijk, betaalbaar, spotgoedkoop, billijk, profijtig
aanvaardbaar (bn) :
redelijk, aannemelijk, schappelijk, acceptabel, billijk
verstandelijk (bn) :
redelijk, intellectueel, rationeel, beredeneerd
verstandig (bn) :
redelijk, zinnig, wijs, doordacht, raisonnabel
passabel (bn) :
redelijk, acceptabel, draaglijk, tolerabel
zinnig (bn) :
redelijk, verstandig, weldenkend
civiel (bn) :
redelijk, schappelijk, billijk
christelijk (bn) :
redelijk, fatsoenlijk, netjes
matig (bn) :
redelijk, tamelijk, billijk
verdienstelijk (bn) :
redelijk, vrij goed, aardig
acceptabel (bn) :
redelijk, aannemelijk
gemotiveerd (bn) :
redelijk, onderbouwd
verantwoordelijk (bn) :
redelijk, verstandig
nogal (bw) :
flink, vrij, redelijk, behoorlijk, eerder, betrekkelijk, tamelijk, aanzienlijk, aanmerkelijk
tamelijk (bw) :
vrij, behoorlijk, redelijk, nogal, aardig, best, betrekkelijk, draaglijk, passelijk, passabel
best (bw) :
vrij, redelijk, behoorlijk, nogal, aardig, toch wel, betrekkelijk, tamelijk
vrij (bw) :
redelijk, behoorlijk, nogal, aardig, betrekkelijk, tamelijk

woordverbanden van ‘redelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 256:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

redelijk
onredelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c