Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


redelijk

als woordenboektrefwoord:

redelijk:
bn. met rede begaafd.
redelijk:
bn. bw. tamelijk ; billijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

redelijk (bn):
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, gemotiveerd, humaan, matig, ordentelijk, passelijk, raisonnabel, rationeel, rechtvaardig, schappelijk, schikkelijk, verantwoordelijk, verstandelijk, verstandig, zinnig
redelijk (bw):
behoorlijk, draaglijk, nogal, tamelijk, vrij

als synoniem van een ander trefwoord:

behoorlijk (bn) :
adequaat, betamelijk, billijk, convenabel, degelijk, deugdelijk, eerlijk, geschikt, gevoeglijk, goedschiks, hebbelijk, juist, naar behoren, oorbaar, passabel, passend, rechtmatig, redelijk, schappelijk, tamelijk, voegzaam, voldoende
aannemelijk (bn) :
aanvaardbaar, acceptabel, begrijpelijk, bespreekbaar, bevattelijk, billijk, geldig, geloofwaardig, overtuigend, plausibel, redelijk, schappelijk, valabel, waarschijnlijk
billijk (bn) :
acceptabel, behoorlijk, eerlijk, fair, geoorloofd, gewettigd, goedkoop, matig, raisonnabel, recht, rechtmatig, rechtvaardig, redelijk, schappelijk
rechtvaardig (bn) :
acceptabel, billijk, eerlijk, fair, gegrond, gerecht, gerechtvaardigd, gewettigd, humaan, juist, onpartijdig, rechtmatig, redelijk, terecht
zinvol (bn) :
behulpzaam, dienstig, gedienstig, nuttig, redelijk, toepasselijk, verstandig, zinnig, zinrijk
rationeel (bn) :
doordacht, redelijk, verantwoord, verstandelijk, verstandig, weldoordacht, weloverwogen
schappelijk (bn) :
aannemelijk, behoorlijk, billijk, civiel, fatsoenlijk, matig, redelijk, schikkelijk
middelmatig (bn) :
gewoon, lala, matig, mediocre, modaal, onbeduidend, redelijk, tamelijk, zozo, zwak
goedkoop (bn) :
betaalbaar, billijk, profijtig, redelijk, spotgoedkoop, voordelig
aanvaardbaar (bn) :
aannemelijk, acceptabel, billijk, redelijk, schappelijk
verstandelijk (bn) :
beredeneerd, intellectueel, rationeel, redelijk
verstandig (bn) :
doordacht, raisonnabel, redelijk, wijs, zinnig
passabel (bn) :
acceptabel, draaglijk, redelijk, tolerabel
zinnig (bn) :
redelijk, verstandig, weldenkend
civiel (bn) :
billijk, redelijk, schappelijk
christelijk (bn) :
fatsoenlijk, netjes, redelijk
matig (bn) :
billijk, redelijk, tamelijk
verdienstelijk (bn) :
aardig, redelijk, vrij goed
acceptabel (bn) :
aannemelijk, redelijk
verantwoordelijk (bn) :
redelijk, verstandig
tamelijk (bw) :
aardig, behoorlijk, best, betrekkelijk, draaglijk, nogal, passabel, passelijk, redelijk, vrij
nogal (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
best (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk, toch wel, vrij
vrij (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk
gemotiveerd (zn) :
onderbouwd, redelijk

woordverbanden van ‘redelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
wel, heel, zeer, vrij, redelijk, schikkelijk, schappelijk, passelijk, matig, tamelijk

WEL, HEEL, ZEER, VRIJ, REDELIJK, SCHIKKELIJK, SCHAPPELIJK, PASSELIJK, MATIG, TAMELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 256.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

redelijk
onredelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c