enigszins

als woordenboektrefwoord:

enigszins:
bw. enigermate.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

enigszins (bw) :
een weinig, enigermate, halvelings, iets, ietwat, lichtelijk, tamelijk, wat

als synoniem van een ander trefwoord:

iets (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, iet, ietwat, lichtelijk, wat
ietwat (bw) :
een beetje, een ietsje, een tikje, een tikkeltje, een weinig, enigermate, enigszins, wat
lichtelijk (bw) :
een beetje, een weinig, enigszins, iets, ietwat, lichtjes
wat (bw) :
een beetje, enigszins, enigermate, ietwat
min of meer (bw) :
enigermate, enigszins, in zekere mate
even (bw) :
een beetje, enigszins, net, vlak
beetje (zn) :
enigszins, iets, ietsepietsie, ietsepietsje, ietwat, pietsie, tikje, tikkeltje, wat, weinig

woordverbanden van ‘enigszins’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

enigszins
goed

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c