even

als woordenboektrefwoord:

even:
bn. twee of een veelvoud van twee.
even:
bw. juist; juist als; pas; een ogenblik te voren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

even (bn) :
paar
even (bw) :
een moment lang, een momentje, een ogenblik lang, een tijdje, effe, eventjes, kort
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
even (bw) :
fluks, juist, moeiteloos, snel, vlug
even (bw) :
een beetje, enigszins, net, vlak
even (bw) :
amper, nauwelijks, vluchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

effen (bn) :
egaal, even, gelijk, gelijkmatig, glad, plat, rimpelloos, strak, uitdrukkingsloos, uitgestreken, uni, vlak
egaal (bn) :
effen, even, gelijk, gelijkmatig, plat, vlak
gelijkelijk (bn) :
even, ex aequo, gelijk
vlug (bw) :
binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig
evenzo (bw) :
desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze
eventjes (bw) :
effe, even, fluks, juist, snel, vlug
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig
zo (bw) :
aanstonds, even, pas, zo-even
evengoed (bw) :
even, evenzeer

woordverbanden van ‘even’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

even
lang, oneven

woorden met een verwante vorm:

bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c