even

als woordenboektrefwoord:

even:
bn. twee of een veelvoud van twee.
even:
bw. juist; juist als; pas; een ogenblik te voren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

even (bn):
paar
even (bw):
een moment lang, een momentje, een ogenblik lang, een tijdje, effe, eventjes, kort
even (bw):
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
even (bw):
fluks, juist, moeiteloos, snel, vlug
even (bw):
een beetje, enigszins, net, vlak
even (bw):
amper, nauwelijks, vluchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

effen (bn) :
egaal, even, gelijk, gelijkmatig, glad, plat, rimpelloos, strak, uitdrukkingsloos, uitgestreken, uni, vlak
egaal (bn) :
effen, even, gelijk, gelijkmatig, plat, vlak
gelijkelijk (bn) :
even, ex aequo, gelijk
vlug (bw) :
binnenkort, even, fluks, gauw, gezwind, grif, hard, ijlings, prompt, rad, rap, ras, rats, schielijk, seffens, snel, spoedig
evenzo (bw) :
desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze
eventjes (bw) :
effe, even, fluks, juist, snel, vlug
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig
zo (bw) :
aanstonds, even, pas, zo-even
evengoed (bw) :
even, evenzeer

woordverbanden van ‘even’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

even
lang, oneven
zie ook:
om het even, om het even waar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.0024 c