even

als woordenboektrefwoord:

even:
bn. twee of een veelvoud van twee.
even:
bw. juist; juist als; pas; een ogenblik te voren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

even (bn) :
paar
even (bw) :
eventjes, kort, een tijdje, een ogenblik lang, een momentje, een moment lang, effe
even (bw) :
net zoals, zo, net zo, gelijk als, gelijk, evenals, evenzo, gelijkelijk
even (bw) :
vlug, moeiteloos, snel, juist, fluks
even (bw) :
net, vlak, enigszins, een beetje
even (bw) :
amper, vluchtig, nauwelijks

als synoniem van een ander trefwoord:

effen (bn) :
plat, glad, strak, gelijkmatig, egaal, uitgestreken, vlak, gelijk, even, uni, uitdrukkingsloos, rimpelloos
egaal (bn) :
plat, gelijkmatig, vlak, gelijk, even, effen
gelijkelijk (bn) :
gelijk, even, ex aequo
vlug (bw) :
hard, rap, ras, spoedig, gauw, snel, binnenkort, even, prompt, rad, grif, rats, schielijk, gezwind, ijlings, fluks, seffens
evenzo (bw) :
ook, op dezelfde wijze, eveneens, even, idem, item, dito, evenzeer, insgelijks, gelijkerwijs, desgelijks
eventjes (bw) :
vlug, snel, juist, even, effe, fluks
kort (bw) :
vluchtig, even, gering, summier
zo (bw) :
pas, even, aanstonds, zo-even
evengoed (bw) :
even, evenzeer

woordverbanden van ‘even’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

even
lang, oneven

woorden met een verwante vorm:

bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c