evengoed

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evengoed (bw) :
desondanks, niettemin
evengoed (bw) :
even, evenzeer

als synoniem van een ander trefwoord:

niettemin (bw) :
desalniettemin, desniettegenstaande, desondanks, echter, evengoed, evenwel, intussen, nochtans, ondertussen, toch
eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens
evenzeer (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel
mede (bw) :
daarbij, eveneens, evengoed, evenzeer, insgelijks, mee, met, ook, tevens
tevens (bw) :
eveneens, evengoed, evenzeer, mede, ook

woordverbanden van ‘evengoed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c