evengoed

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evengoed (bw) :
desondanks, niettemin
evengoed (bw) :
even, evenzeer

als synoniem van een ander trefwoord:

niettemin (bw) :
echter, toch, ondertussen, desondanks, intussen, evenwel, desalniettemin, evengoed, nochtans, desniettegenstaande
eveneens (bw) :
gelijkwaardig, mede, tevens, op dezelfde wijze, hetzelfde, gelijk, evengoed, gelijkgesteld
evenzeer (bw) :
ook, zowel, eveneens, idem, dito, evenzo, evengoed, insgelijks, desgelijks
mede (bw) :
ook, daarbij, mee, tevens, eveneens, met, evenzeer, evengoed, insgelijks
tevens (bw) :
ook, mede, eveneens, evenzeer, evengoed

woordverbanden van ‘evengoed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c