en

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

en (vw):
daarbij, erbij, plus

als synoniem van een ander trefwoord:

annex (vw) :
en, en daarbij, en tevens
plus (vz) :
en, erbij, met

woordverbanden van ‘en’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

en
min
zie ook:
achter slot en grendel, achter slot en grendel zetten, af en toe, bij tijd en wijle, bont en blauw slaan, dag en nacht, die en die, doen en laten, door en door, en bloc, en corps, en daarbij, en dergelijke, en masse, en passant, en plein public, en tevens, en wat dies meer zij, en wel, en zo, en zo meer, frank en vrij, geheel en al, geven en nemen, haat en nijd, handel en wandel, have en goed, hebben en houden, heen en weer bewegen, heen en weer gaan, hier en daar, im- en export, in geuren en kleuren, kommer en kwel, licht en bruin, loven en bieden, nu en dan, om en bij, om en nabij, om en om, op en neer gaan, op en top, open en bloot, oud en zwak, over en uit, over en weer, potten en pannen, reilen en zeilen, scheiding van tafel en bed, strijk en zet, tegen heug en meug, tegen wil en dank, vlees en bloed, wel en wee, wijd en zijd, wikken en wegen, willens en wetens, zo nu en dan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c