alsmede

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

alsmede (vw) :
alsook, benevens, evenals

als synoniem van een ander trefwoord:

alsook (vw) :
alsmede, benevens, evenals, net als, net zoals, ook
evenals (vw) :
alsook, alsmede
benevens (vz) :
alsmede, daarenboven, met, samen met

woordverbanden van ‘alsmede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

ook, insgelijks, alsmede

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c