alsmede

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

alsmede (vw) :
evenals, benevens, alsook

als synoniem van een ander trefwoord:

alsook (vw) :
ook, net zoals, net als, evenals, alsmede, benevens
evenals (vw) :
alsmede, alsook
benevens (vz) :
samen met, met, alsmede, daarenboven

woordverbanden van ‘alsmede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

ook, insgelijks, alsmede

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c