net zoals

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

evenals (vw) :
zowel als, als, zoals, net zoals, zo goed als, zo, net zo, gelijk als, evenzo, gelijkelijk
alsook (vw) :
ook, net zoals, net als, evenals, alsmede, benevens
even (bw) :
net zoals, zo, net zo, gelijk als, gelijk, evenals, evenzo, gelijkelijk

woordverbanden van ‘net zoals’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c