net zoals

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

evenals (vw) :
als, evenzo, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo, zo goed als, zoals, zowel als
alsook (vw) :
alsmede, benevens, evenals, net als, net zoals, ook
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo

woordverbanden van ‘net zoals’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c