zoals

als woordenboektrefwoord:

zoals:
vw. evenals.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zoals (vw) :
als, evenals

als synoniem van een ander trefwoord:

evenals (vw) :
als, evenzo, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo, zo goed als, zoals, zowel als
zo (vw) :
aldus, als, dienovereenkomstig, gelijk, indien, ingeval, zoals, zodoende
als (vw) :
evenals, net als, gelijk, lijk, zoals
gelijk (vw) :
als, evenals, net als, zoals
lijk (vw) :
als, gelijk, zoals
bijvoorbeeld (bw) :
bijv., onder andere, zo, zoals, zoals daar zijn
zo (bw) :
naar, zoals
naar (vz) :
ingevolge, overeenkomstig, volgens, zoals

woordverbanden van ‘zoals’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c