aldus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aldus (bw) :
dus, zo

als synoniem van een ander trefwoord:

dus (bw) :
dan, zodoende, aldus, zo, derhalve, bijgevolg, ergo, dientengevolge
als volgt (bw) :
op deze manier, aldus, zo
zodoende (bw) :
dus, aldus, bijgevolg
zo (vw) :
als, zoals, indien, zodoende, aldus, gelijk, ingeval, dienovereenkomstig

woordverbanden van ‘aldus’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c