aldus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aldus (bw) :
dus, zo

als synoniem van een ander trefwoord:

dus (bw) :
aldus, bijgevolg, dan, derhalve, dientengevolge, ergo, zo, zodoende
als volgt (bw) :
aldus, op deze manier, zo
zodoende (bw) :
aldus, bijgevolg, dus
zo (vw) :
aldus, als, dienovereenkomstig, gelijk, indien, ingeval, zoals, zodoende

woordverbanden van ‘aldus’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c