bijgevolg

als woordenboektrefwoord:

bijgevolg:
bw. dus, daarom.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijgevolg (bw):
daarom, derhalve, dientengevolge, dienvolgens, dus, ergo, gevolglijk, zodoende

als synoniem van een ander trefwoord:

dus (bw) :
aldus, bijgevolg, dan, derhalve, dientengevolge, ergo, zo, zodoende
ergo (bw) :
alzo, bijgevolg, derhalve, dus, gevolglijk
dientengevolge (bw) :
bijgevolg, daardoor, dus, zodoende
derhalve (bw) :
bijgevolg, daarom, dan, dus, ergo
zodoende (bw) :
aldus, bijgevolg, dus
daarom (vw) :
bijgevolg

woordverbanden van ‘bijgevolg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijgevolg, derhalve, dus

Bijgevolg — derhalve — dus. Bijwoordelijke voegwoorden, die gevolgaanduidende nevenzinnen met den voorafgaanden hoofdzin verbinden. Derhalve duidt een gevolg aan, dat noodzakelijk uit het voorafgenoemde voortvloeit; bijgevolg wijst op een gevolg, dat uit het genoemde kan voortvloeien; door dus maakt men eene gevolgtrekking uit het voorafgaande. Ik ben het vergeten, derhalve kan ik het u niet zeggen. Hij heeft altijd voorspoed in zijne zaken gehad, bijgevolg kan hij thans een gemakkelijk leven leiden. Deze twee driehoeken hebben twee zijden en den ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus congruent.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
derhalve, dus, bijgevolg, gevolgelijk

DERHALVE, DUS, BIJ GEVOLG, GEVOLGELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 43.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c