bijgevolg

als woordenboektrefwoord:

bijgevolg:
bw. dus, daarom.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijgevolg (bw):
daarom, derhalve, dientengevolge, dienvolgens, dus, ergo, gevolglijk, zodoende

als synoniem van een ander trefwoord:

dus (bw) :
aldus, bijgevolg, dan, derhalve, dientengevolge, ergo, zo, zodoende
ergo (bw) :
alzo, bijgevolg, derhalve, dus, gevolglijk
dientengevolge (bw) :
bijgevolg, daardoor, dus, zodoende
derhalve (bw) :
bijgevolg, daarom, dan, dus, ergo
zodoende (bw) :
aldus, bijgevolg, dus
daarom (vw) :
bijgevolg

woordverbanden van ‘bijgevolg’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijgevolg, derhalve, dus

Bijgevolg — derhalve — dus. Bijwoordelijke voegwoorden, die gevolgaanduidende nevenzinnen met den voorafgaanden hoofdzin verbinden. Derhalve duidt een gevolg aan, dat noodzakelijk uit het voorafgenoemde voortvloeit; bijgevolg wijst op een gevolg, dat uit het genoemde kan voortvloeien; door dus maakt men eene gevolgtrekking uit het voorafgaande. Ik ben het vergeten, derhalve kan ik het u niet zeggen. Hij heeft altijd voorspoed in zijne zaken gehad, bijgevolg kan hij thans een gemakkelijk leven leiden. Deze twee driehoeken hebben twee zijden en den ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus congruent.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
derhalve, dus, bijgevolg, gevolgelijk

DERHALVE, DUS, BIJ GEVOLG, GEVOLGELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 43.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0031 c