derhalve

als woordenboektrefwoord:

derhalve:
bw. daarom.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

derhalve (bw) :
bijgevolg, daarom, dan, dus, ergo

als synoniem van een ander trefwoord:

bijgevolg (bw) :
daarom, derhalve, dientengevolge, dienvolgens, dus, ergo, gevolglijk, zodoende
dus (bw) :
aldus, bijgevolg, dan, derhalve, dientengevolge, ergo, zo, zodoende
ergo (bw) :
alzo, bijgevolg, derhalve, dus, gevolglijk
daarom (vw) :
daarvoor, derhalve, deswege
deswege (vw) :
daarom, derhalve

woordverbanden van ‘derhalve’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijgevolg, derhalve, dus

Bijwoordelijke voegwoorden, die gevolgaanduidende nevenzinnen met den voorafgaanden hoofdzin verbinden. Derhalve duidt een gevolg aan, dat noodzakelijk uit het voorafgenoemde voortvloeit; bijgevolg wijst op een gevolg, dat uit het genoemde kan voortvloeien; door dus maakt men eene gevolgtrekking uit het voorafgaande. Ik ben het vergeten, derhalve kan ik het u niet zeggen. Hij heeft altijd voorspoed in zijne zaken gehad, bijgevolg kan hij thans een gemakkelijk leven leiden. Deze twee driehoeken hebben twee zijden en den ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus congruent.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 43:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c