dus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dus (zn) :
dennenhout, palmhout
dus (bw) :
aldus, bijgevolg, dan, derhalve, dientengevolge, ergo, zo, zodoende

als synoniem van een ander trefwoord:

bijgevolg (bw) :
daarom, derhalve, dientengevolge, dienvolgens, dus, ergo, gevolglijk, zodoende
ergo (bw) :
alzo, bijgevolg, derhalve, dus, gevolglijk
dientengevolge (bw) :
bijgevolg, daardoor, dus, zodoende
derhalve (bw) :
bijgevolg, daarom, dan, dus, ergo
zodoende (bw) :
aldus, bijgevolg, dus
aldus (bw) :
dus, zo

woordverbanden van ‘dus’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bijwoordelijke voegwoorden, die gevolgaanduidende nevenzinnen met den voorafgaanden hoofdzin verbinden. Derhalve duidt een gevolg aan, dat noodzakelijk uit het voorafgenoemde voortvloeit; bijgevolg wijst op een gevolg, dat uit het genoemde kan voortvloeien; door dus maakt men eene gevolgtrekking uit het voorafgaande. Ik ben het vergeten, derhalve kan ik het u niet zeggen. Hij heeft altijd voorspoed in zijne zaken gehad, bijgevolg kan hij thans een gemakkelijk leven leiden. Deze twee driehoeken hebben twee zijden en den ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus congruent.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 43:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c