dus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dus (zn) :
palmhout, dennenhout
dus (bw) :
dan, zodoende, aldus, zo, derhalve, bijgevolg, ergo, dientengevolge

als synoniem van een ander trefwoord:

bijgevolg (bw) :
dus, daarom, zodoende, derhalve, ergo, dientengevolge, gevolglijk, dienvolgens
ergo (bw) :
dus, derhalve, bijgevolg, gevolglijk, alzo
dientengevolge (bw) :
dus, zodoende, daardoor, bijgevolg
derhalve (bw) :
dus, daarom, dan, bijgevolg, ergo
zodoende (bw) :
dus, aldus, bijgevolg
aldus (bw) :
dus, zo

woordverbanden van ‘dus’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bijwoordelijke voegwoorden, die gevolgaanduidende nevenzinnen met den voorafgaanden hoofdzin verbinden. Derhalve duidt een gevolg aan, dat noodzakelijk uit het voorafgenoemde voortvloeit; bijgevolg wijst op een gevolg, dat uit het genoemde kan voortvloeien; door dus maakt men eene gevolgtrekking uit het voorafgaande. Ik ben het vergeten, derhalve kan ik het u niet zeggen. Hij heeft altijd voorspoed in zijne zaken gehad, bijgevolg kan hij thans een gemakkelijk leven leiden. Deze twee driehoeken hebben twee zijden en den ingesloten hoek gelijk; ze zijn dus congruent.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 43:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c