indien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indien (vw) :
als, zo, wanneer, mits, bijgeval, ingeval, bijaldien

als synoniem van een ander trefwoord:

zo (vw) :
als, zoals, indien, zodoende, aldus, gelijk, ingeval, dienovereenkomstig
mits (vw) :
als, indien, op voorwaarde dat
als (vw) :
indien, mits
wanneer (vw) :
als, indien
ingeval (vw) :
indien

woordverbanden van ‘indien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

als:
indien, wanneer (niet: toen)
bijaldien:
indien
indien:
ingeval, zo, bijaldien, gesteld, verondersteld, mits, als, wanneer
ingeval:
indien
mits:
indien
wanneer:
indien
zo:
indien

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Voorwaardelijke voegwoorden. Als en wanneer waren oorspronkelijk voegwoorden van tijd, doch beteekenen thans vaak ongeveer hetzelfde als indien, dat uitsluitend voorwaardelijk voegwoord is. Alle drie laten, evenals zoo, de verwezenlijking der voorwaarde in het midden. Het verschil tusschen deze vier voegwoorden bestaat vooral in het gebruik. Indien is het meest gewone woord in de schrijftaal, als en wanneer worden vooral gehoord in de spreektaal, terwijl zoo bijna geheel beperkt is tot de dichterlijke of verheven taal. In geval dat en bijaldien geven, hoewel zwak, te kennen, dat de verwezenlijking der voorwaarde volstrekt niet vast staat, m. a. w. niet zeer waarschijnlijk is. Mits is onder uitdrukkelijk beding, dat de gestelde voorwaarde vervuld worde. Ten ware en tenzij beteekenen: indien het niet zij (ware) en leiden dus meer een beperkenden, dan wel een voorwaardelijken zin in. Als zij maar de uwe wordt, dan zult gij wel tevreden zijn. Indien ik van mijn lenen trouw, uit Wijnsberg neem ik vast een vrouw. Dan zullen we eerst tot macht, tot eer, tot aanzien steigeren, wanneer we aan hooger macht geen onderwerping weigeren. In geval ik meegaan mag, zal ik blijde zijn. Ik zou dezen maatregel toejuichen, bijaldien hij uitvoerbaar ware. Zoo zij konden, hoe zouden zij zich op den grappenmaker wreken! Zoo ik hem kwaad kan doen, zal ik het niet nalaten. Ferdinand mag meeloopen, mits hij niet luistere. Ik mag mij aan niemand eertrouwen, tenzij ik wete aan wien.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 327:

wanneer, als, zo, bijaldien, indien

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c