indienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indienen (ww):
aanbieden, aanvoeren, inbrengen, neerleggen, overleggen, overreiken, voordragen, voorleggen

als synoniem van een ander trefwoord:

overhandigen (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, overleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken
aanvoeren (ww) :
aanbrengen, inbrengen, indienen, uiteenzetten, voorbrengen
inbrengen (ww) :
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen
presenteren (ww) :
aanbieden, aanreiken, bieden, indienen, offreren
voordragen (ww) :
aanbevelen, indienen, refereren, voorstellen
inleveren (ww) :
afgeven, binnenbrengen, indienen, overgeven
voorleggen (ww) :
in overweging geven, indienen, voorstellen
neerleggen (ww) :
aanhangig maken, deponeren, indienen
aanbieden (ww) :
indienen, voorstellen

woordverbanden van ‘indienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
inleveren, indienen

Inleveren — indienen. Stukken aan de bevoegde macht doen toekomen, ze aan een college of een persoon inzenden. Het begrip inleveren is ruim, dat van indienen eng. Iedereen kan een verzoekschrift, eene klacht, bezwaren, aanbiedingen, plannen, voorstellen, enz. inleveren. Indienen daarentegen gebruikt men alleen ten opzichte van hem, door wien de overlegging geschiedt krachtens de bevoegdheid, die hij aan zijn ambt ontleent. Een minister dient een ontwerp van wet in.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inleveren, indienen

INLEVEREN, INDIENEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 280.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
klacht indienen, indien

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c