indienen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

indienen (ww) :
voordragen, inbrengen, overleggen, aanvoeren, aanbieden, neerleggen, voorleggen, overreiken

als synoniem van een ander trefwoord:

overhandigen (ww) :
overgeven, indienen, opgeven, geven, aanbieden, aangeven, afgeven, uitreiken, aanreiken, overleveren, ter hand stellen, toesteken, overreiken
aanvoeren (ww) :
indienen, inbrengen, uiteenzetten, aanbrengen, voorbrengen
inbrengen (ww) :
indienen, aanvoeren, bijbrengen, opwerpen, opperen
presenteren (ww) :
indienen, bieden, aanbieden, aanreiken, offreren
voordragen (ww) :
voorstellen, indienen, aanbevelen, refereren
inleveren (ww) :
overgeven, indienen, afgeven, binnenbrengen
voorleggen (ww) :
indienen, voorstellen, in overweging geven
neerleggen (ww) :
indienen, deponeren, aanhangig maken
aanbieden (ww) :
voorstellen, indienen

woordverbanden van ‘indienen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

inleveren, indienen

Stukken aan de bevoegde macht doen toekomen, ze aan een college of een persoon inzenden. Het begrip inleveren is ruim, dat van indienen eng. Iedereen kan een verzoekschrift, eene klacht, bezwaren, aanbiedingen, plannen, voorstellen, enz. inleveren. Indienen daarentegen gebruikt men alleen ten opzichte van hem, door wien de overlegging geschiedt krachtens de bevoegdheid, die hij aan zijn ambt ontleent. Een minister dient een ontwerp van wet in.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 280:

inleveren, indienen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c