inbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbrengen (ww):
aanvoeren, bijbrengen, indienen, opperen, opwerpen

als synoniem van een ander trefwoord:

zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
indienen (ww) :
aanbieden, aanvoeren, inbrengen, neerleggen, overleggen, overreiken, voordragen, voorleggen
aanbrengen (ww) :
aandragen, aanvoeren, bijdragen, contribueren, inbrengen, leveren, verschaffen
suggereren (ww) :
aandragen, beweren, inbrengen, opperen, volhouden, voorstellen
aanvoeren (ww) :
aanbrengen, inbrengen, indienen, uiteenzetten, voorbrengen
bijdragen (ww) :
contribueren, geven, inbrengen, meebetalen, subsidiƫren
invoeren (ww) :
binnenbrengen, inbrengen, introduceren, toevoeren
aandragen (ww) :
aanbrengen, aanvoeren, bijdragen, inbrengen
opwerpen (ww) :
inbrengen, moveren, ter sprake brengen
inzetten (ww) :
inbrengen, plaatsen

woordverbanden van ‘inbrengen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
inbrengen, maken, opperen, te berde brengen

Inbrengen — maken — opperen — te berde brengen. Terwijl bijbrengen en aanvoeren (zie Bijbrengen) gebruikt worden, wanneer men eene bewering kracht wil bijzetten door het aanhalen van punten, waarop de bewering steunt, of wanneer men een betoog door bewijzen wil staven, drukken deze enkel het te kennen geven van nieuwe gedachten of een nieuw voorstel uit. Opperen is het mededeelen van de gedachten of van het voorstel zonder dit nog uit te werken; te berde brengen, eigenlijk ter tafel brengen, is het eenvoudig ter sprake brengen van eene gedachte; inbrengen is het te kennen geven van iets nieuws, dat tegenover het reeds gezegde kan gesteld worden. Wat hebt gij nog in te brengen? Men brengt bedenkingen in; maakt aanmerkingen, tegenwerpingen; oppert een denkbeeld, een bezwaar, eene bedenking. In opperen ligt het bijbegrip, dat men de eerste is, die (althans op dat oogenblik) van het aangevoerde melding maakt. Van verschillende zijden is het denkbeeld geopperd de internationale geschillen door een Europeesch scheidsgerecht te doen beslechten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inbrengen, bijbrengen, aanvoeren, opperen

INBRENGEN, BIJBRENGEN, AANVOEREN, OPPEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 277.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
inbreng

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c