inbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbrengen (ww) :
indienen, aanvoeren, bijbrengen, opwerpen, opperen

als synoniem van een ander trefwoord:

zeggen (ww) :
opzeggen, vertellen, beweren, aankondigen, uitdrukken, inbrengen, verkondigen, opmerken, verklaren, verwoorden, uitspreken, spreken, uiten, uitbrengen, vermelden, meedelen
opperen (ww) :
voorstellen, inbrengen, aanvoeren, aandragen, opwerpen, voorleggen, suggereren, vooropstellen, vooropzetten, te berde brengen, naar voren brengen, aan de hand doen
indienen (ww) :
voordragen, inbrengen, overleggen, aanvoeren, aanbieden, neerleggen, voorleggen, overreiken
aanbrengen (ww) :
bijdragen, inbrengen, aanvoeren, leveren, aandragen, verschaffen, contribueren
suggereren (ww) :
voorstellen, beweren, inbrengen, volhouden, aandragen, opperen
aanvoeren (ww) :
indienen, inbrengen, uiteenzetten, aanbrengen, voorbrengen
bijdragen (ww) :
inbrengen, geven, subsidiëren, contribueren, meebetalen
invoeren (ww) :
inbrengen, introduceren, binnenbrengen, toevoeren
aandragen (ww) :
bijdragen, inbrengen, aanvoeren, aanbrengen
opwerpen (ww) :
inbrengen, ter sprake brengen, moveren
inzetten (ww) :
inbrengen, plaatsen

woordverbanden van ‘inbrengen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Terwijl bijbrengen en aanvoeren (zie bijbrengen) gebruikt worden, wanneer men eene bewering kracht wil bijzetten door het aanhalen van punten, waarop de bewering steunt, of wanneer men een betoog door bewijzen wil staven, drukken deze enkel het te kennen geven van nieuwe gedachten of een nieuw voorstel uit. Opperen is het mededeelen van de gedachten of van het voorstel zonder dit nog uit te werken; te berde brengen, eigenlijk ter tafel brengen, is het eenvoudig ter sprake brengen van eene gedachte; inbrengen is het te kennen geven van iets nieuws, dat tegenover het reeds gezegde kan gesteld worden. Wat hebt gij nog in te brengen? Men brengt bedenkingen in; maakt aanmerkingen, tegenwerpingen; oppert een denkbeeld, een bezwaar, eene bedenking. In opperen ligt het bijbegrip, dat men de eerste is, die (althans op dat oogenblik) van het aangevoerde melding maakt. Van verschillende zijden is het denkbeeld geopperd de internationale geschillen door een Europeesch scheidsgerecht te doen beslechten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c