voorstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorstellen (ww) :
afbeelden, betekenen, inhouden, representeren, symboliseren, staan voor, uitbeelden, verbeelden, vertegenwoordigen, verzinnebeelden, weergeven
voorstellen (ww) :
adviseren, aandragen, aanvoeren, influisteren, nomineren, opperen, overreiken, proponeren, raden, suggereren, voordragen, voorleggen, voorslaan
voorstellen (ww) :
imagineren, inbeelden, indenken, geloven, nagaan, postuleren, presumeren, toedenken, verbeelden, vermoeden, veronderstellen, wanen
voorstellen (ww) :
aanbieden, inleiden, introduceren, opvoeren, presenteren, vertonen, voordragen

als synoniem van een ander trefwoord:

opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
inhouden (ww) :
aanduiden, beduiden, behelzen, besluiten, betekenen, bevatten, impliceren, inhebben, insluiten, luiden, meebrengen, omvatten, voorstellen, zeggen
weergeven (ww) :
afschilderen, konterfeiten, omschrijven, representeren, schetsen, symboliseren, uitbeelden, verzinnebeelden, voorstellen, weerspiegelen
betekenen (ww) :
bedoelen, behelzen, inhebben, inhouden, intenderen, omvatten, staan voor, uitdrukken, voorstellen, waarde hebben, willen zeggen, zeggen
representeren (ww) :
belichamen, personifiëren, staan voor, symboliseren, uitbeelden, verbeelden, verzinnebeelden, voorstellen, weergeven
omschrijven (ww) :
kenmerken, kenschetsen, parafraseren, preciseren, specificeren, uitduiden, voorstellen, weergeven
afschilderen (ww) :
afbeelden, beschrijven, schetsen, schilderen, tekenen, uitbeelden, voorstellen, weergeven
uitbeelden (ww) :
afbeelden, afschilderen, schetsen, verbeelden, verzinnelijken, voorstellen, weergeven
vertegenwoordigen (ww) :
belichamen, illustreren, representeren, staan voor, uitbeelden, voorstellen
afbeelden (ww) :
afschilderen, beschrijven, uitbeelden, verbeelden, voorstellen, weergeven
suggereren (ww) :
aandragen, beweren, inbrengen, opperen, volhouden, voorstellen
staan voor (ww) :
symboliseren, voorstellen, verzinnebeelden, weergeven
introduceren (ww) :
binnenleiden, inleiden, presenteren, voorstellen
weerhouden (ww) :
aanvaarden, selecteren, voordragen, voorstellen
beduiden (ww) :
aangeven, betekenen, symboliseren, voorstellen
voordragen (ww) :
aanbevelen, indienen, refereren, voorstellen
nagaan (ww) :
bedenken, indenken, verbeelden, voorstellen
voorleggen (ww) :
in overweging geven, indienen, voorstellen
verbeelden (ww) :
indenken, uitbeelden, voorstellen
aandragen (ww) :
noemen, opperen, voorstellen
vooropstellen (ww) :
noemen, opperen, voorstellen
inleiden (ww) :
introduceren, voorstellen
presenteren (ww) :
introduceren, voorstellen
aanbieden (ww) :
indienen, voorstellen
moveren (ww) :
opwerpen, voorstellen

woordverbanden van ‘voorstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

opperen:
opwerpen, opmerken, voorstellen, voorslaan, aanvoeren
opvoeren:
vertonen, voorstellen, geven, spelen (niet:brengen)
vertonen:
voorstellen, opvoeren, spelen
voorslaan:
voorstellen, opperen
voorstellen:
vertonen, uitvoeren, opvoeren, spelen
voorstellen:
voornemen
voorstellen:
voorslaan, opperen

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c