voorstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorstellen (ww) :
afbeelden, uitbeelden, inhouden, betekenen, symboliseren, staan voor, verbeelden, weergeven, vertegenwoordigen, representeren, verzinnebeelden
voorstellen (ww) :
voordragen, raden, aanvoeren, aandragen, adviseren, influisteren, nomineren, voorleggen, opperen, suggereren, voorslaan, proponeren, overreiken
voorstellen (ww) :
vermoeden, inbeelden, nagaan, verbeelden, veronderstellen, geloven, indenken, wanen, postuleren, presumeren, imagineren, toedenken
voorstellen (ww) :
voordragen, aanbieden, opvoeren, introduceren, vertonen, inleiden, presenteren

als synoniem van een ander trefwoord:

opperen (ww) :
voorstellen, inbrengen, aanvoeren, aandragen, opwerpen, voorleggen, suggereren, vooropstellen, vooropzetten, te berde brengen, naar voren brengen, aan de hand doen
inhouden (ww) :
voorstellen, bevatten, luiden, besluiten, betekenen, insluiten, zeggen, meebrengen, omvatten, aanduiden, impliceren, beduiden, behelzen, inhebben
weergeven (ww) :
schetsen, voorstellen, uitbeelden, symboliseren, weerspiegelen, omschrijven, afschilderen, representeren, konterfeiten, verzinnebeelden
betekenen (ww) :
voorstellen, uitdrukken, inhouden, bedoelen, zeggen, willen zeggen, staan voor, omvatten, waarde hebben, behelzen, intenderen, inhebben
representeren (ww) :
voorstellen, uitbeelden, symboliseren, staan voor, verbeelden, weergeven, belichamen, personifiëren, verzinnebeelden
omschrijven (ww) :
voorstellen, kenmerken, weergeven, specificeren, parafraseren, preciseren, kenschetsen, uitduiden
afschilderen (ww) :
uitbeelden, voorstellen, schetsen, afbeelden, tekenen, schilderen, beschrijven, weergeven
uitbeelden (ww) :
voorstellen, schetsen, afbeelden, verbeelden, weergeven, afschilderen, verzinnelijken
vertegenwoordigen (ww) :
voorstellen, uitbeelden, illustreren, staan voor, belichamen, representeren
afbeelden (ww) :
voorstellen, uitbeelden, beschrijven, verbeelden, weergeven, afschilderen
suggereren (ww) :
voorstellen, beweren, inbrengen, volhouden, aandragen, opperen
staan voor (ww) :
voorstellen, symboliseren, weergeven, verzinnebeelden
introduceren (ww) :
voorstellen, inleiden, presenteren, binnenleiden
weerhouden (ww) :
voorstellen, voordragen, aanvaarden, selecteren
beduiden (ww) :
voorstellen, betekenen, symboliseren, aangeven
voordragen (ww) :
voorstellen, indienen, aanbevelen, refereren
nagaan (ww) :
voorstellen, bedenken, verbeelden, indenken
voorleggen (ww) :
indienen, voorstellen, in overweging geven
verbeelden (ww) :
uitbeelden, voorstellen, indenken
aandragen (ww) :
voorstellen, noemen, opperen
vooropstellen (ww) :
voorstellen, noemen, opperen
inleiden (ww) :
voorstellen, introduceren
presenteren (ww) :
voorstellen, introduceren
aanbieden (ww) :
voorstellen, indienen
moveren (ww) :
voorstellen, opwerpen

woordverbanden van ‘voorstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

opperen:
opwerpen, opmerken, voorstellen, voorslaan, aanvoeren
opvoeren:
vertonen, voorstellen, geven, spelen (niet:brengen)
vertonen:
voorstellen, opvoeren, spelen
voorslaan:
voorstellen, opperen
voorstellen:
vertonen, uitvoeren, opvoeren, spelen
voorstellen:
voornemen
voorstellen:
voorslaan, opperen

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 277:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c