specificeren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

specificeren (ww):
detailleren, nader aanduiden, toelichten, verduidelijken
specificeren (ww):
omschrijven, opsommen, uiteenzetten, uitsplitsen

als synoniem van een ander trefwoord:

omschrijven (ww) :
kenmerken, kenschetsen, parafraseren, preciseren, specificeren, uitduiden, voorstellen, weergeven

woordverbanden van ‘specificeren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c