toelichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toelichten (ww) :
adstrueren, becommentariëren, belichten, beredeneren, duiden, expliceren, expliqueren, illustreren, motiveren, staven, uiteendoen, uiteenzetten, uitleggen, van commentaar voorzien, verklaren
toelichten (ww) :
duidelijk maken, expliciteren, ophelderen, preciseren, verdietsen, verduidelijken, verhelderen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitleggen (ww) :
annoteren, begrijpen, commentariëren, duiden, expliceren, expliciteren, expliqueren, interpreteren, opvatten, preciseren, toelichten, uiteendoen, uiteenzetten, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklaren
uiteenzetten (ww) :
expliceren, expliciteren, expliqueren, exposeren, ontvouwen, toelichten, uiteendoen, uitleggen, uitspinnen, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklaren, vertellen
verklaren (ww) :
beredeneren, duidelijk maken, duiden, expliceren, expliqueren, interpreteren, motiveren, preciseren, toelichten, uitleggen, verdietsen, verduidelijken, verhelderen
expliciteren (ww) :
expliciet maken, met zoveel woorden zeggen, preciseren, toelichten, uiteenzetten, uitleggen, verduidelijken, verhelderen
duiden (ww) :
expliqueren, interpreteren, toelichten, uiteendoen, uiteenzetten, uitleggen, verdietsen, verhelderen, verklaren
verduidelijken (ww) :
expliciteren, illustreren, ophelderen, toelichten, uitleggen, veraanschouwelijken, verhelderen, verklaren
ophelderen (ww) :
duidelijk maken, expliqueren, toelichten, verduidelijken, verhelderen, verklaren
verhelderen (ww) :
ophelderen, toelichten, uitleggen, verduidelijken, verklaren, voorlichten
specificeren (ww) :
detailleren, nader aanduiden, toelichten, verduidelijken
beredeneren (ww) :
argumenteren, rationaliseren, toelichten, verklaren
illustreren (ww) :
aanschouwelijk maken, toelichten, verduidelijken
motiveren (ww) :
beredeneren, staven, toelichten, verklaren
adstrueren (ww) :
bewijzen, hardmaken, staven, toelichten
veraanschouwelijken (ww) :
illustreren, toelichten

woordverbanden van ‘toelichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Duidelijk maken, doen begrijpen. Bij beduiden ligt de moeielijkheid bij den persoon, die begrijpen moet; bij verklaren, d. i. helder maken, in de zaak, die uiteengezet moet worden. Ophelderen wordt veel gezegd met betrekking tot eene zaak, die zich zoodanig toegedragen hoeft, dat men zich het verloop niet goed kan voorstellen. Toelichten doet men iets, dat nog in een of meer opzichten onduidelijk of onverklaarbaar is. Ik wist hem wel te beduiden, dat hij zwijgen moest. Ik beduidde hem door met het hoofd te knikken, dat hij „ja" moest zeggen. De onderwijzer verklaarde de moeilijkheden uit het gedichtje. Hij verklaarde de werking der luchtpomp. Spoedig zal die raadselachtige zaak worden opgehelderd. De afgevaardigde lichtte zijn voorstel nader toe. Zie ook bij uitleggen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 281:

voorlichten, toelichten, inlichten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c