toelichting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toelichting (zn) :
commentaar, documentatie, illustratie, motivering, opheldering, oppuntstelling, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
uitleg (zn) :
argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring
opheldering (zn) :
adstructie, corollarium, demystificatie, explicatie, illustratie, inlichting, toelichting, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
duiding (zn) :
interpretatie, invulling, lezing, opvatting, toelichting, uitleg, uitlegging, verklaring, voorstelling, zingeving
inlichting (zn) :
aanwijzing, informatie, onderrichting, opheldering, oriëntatie, toelichting, verklaring, voorlichting
advies (zn) :
aanbeveling, consult, consultatie, raad, raadgeving, tip, toelichting, wenk
commentaar (zn) :
bespreking, reactie, toelichting, uiteenzetting, uitleg, verklaring

woordverbanden van ‘toelichting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0169 nc