toelichting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toelichting (zn) :
uitleg, documentatie, illustratie, verklaring, commentaar, opheldering, motivering, verheldering, verduidelijking, oppuntstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
uitleg, reden, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, rekenschap, duiding, explicatie, verduidelijking, uitlegging, exegese
uitleg (zn) :
lezing, opvatting, verklaring, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, explicatie, uitlegging, argumentatie, glos, exegese
opheldering (zn) :
uitleg, illustratie, verklaring, toelichting, inlichting, explicatie, verheldering, verduidelijking, demystificatie, adstructie, corollarium
duiding (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitleg, verklaring, interpretatie, toelichting, invulling, zingeving, uitlegging
inlichting (zn) :
informatie, voorlichting, oriëntatie, verklaring, aanwijzing, opheldering, toelichting, onderrichting
advies (zn) :
raadgeving, aanbeveling, raad, tip, consult, toelichting, consultatie, wenk
commentaar (zn) :
uiteenzetting, uitleg, reactie, verklaring, bespreking, toelichting

woordverbanden van ‘toelichting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c