aanbeveling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanbeveling (zn) :
aanprijzing, advies, raad, recommandatie, referentie, voorspraak
aanbeveling (zn) :
nominatie, voordracht

als synoniem van een ander trefwoord:

voorspraak (zn) :
aanbeveling, bemiddeling, bepleiting, protectie, recommandatie, tussenkomst, verdediging
advies (zn) :
aanbeveling, consult, consultatie, raad, raadgeving, tip, toelichting, wenk
raad (zn) :
aanbeveling, advies, hint, raadgeving, tip, wenk
voordracht (zn) :
aanbeveling, kandidaatstelling, nominatie
aanraden (zn) :
aanbeveling, advies, voorspraak
referentie (zn) :
aanbeveling

woordverbanden van ‘aanbeveling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

voordracht:
aanbeveling

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

voordracht, aanbeveling

Voordracht is eene gewoonlijk bij de wet voorgeschreven en door een daartoe aangewezen persoon of college (b.v. burgemeester en wethouders) opgemaakte lijst, bevattende de namen van die personen, waaruit eene keus gedaan moet worden (b.v. door den gemeenteraad) ter vervulling van de eene of andere betrekking. Eene niet door de wet voorgeschreven voordracht, buiten welke om desnoods kan gekozen worden, wordt aanbeveling genoemd.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c