referentie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

referentie (zn) :
literatuurverwijzing, referte, verwijzing
referentie (zn) :
aanbeveling

als synoniem van een ander trefwoord:

getuigschrift (zn) :
akte, attest, certificaat, diploma, getuigenis, referentie, testimonium
aanbeveling (zn) :
aanprijzing, advies, raad, recommandatie, referentie, voorspraak
bewijsschrift (zn) :
attest, certificaat, getuigschrift, oorkonde, referentie

woordverbanden van ‘referentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c