voordracht

als woordenboektrefwoord:

voordracht:
v. (-en), het voorgedragene ; wijze van voordragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voordracht (zn):
exposé, lezing, rede, referaat, spreekbeurt, toespraak, uiteenzetting, verhandeling, voorlezing
voordracht (zn):
aanbeveling, kandidaatstelling, nominatie
voordracht (zn):
declamatie, dictie
voordracht (zn):
kandidatenlijst

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
rede (zn) :
betoog, oratie, pleidooi, prevelement, redevoering, speech, toespraak, verhandeling, vertoog, voordracht
toespraak (zn) :
betoog, lezing, oratie, rede, redevoering, speech, verhandeling, voordracht, prevelement
uitvoering (zn) :
optreden, opvoering, vertolking, vertoning, voordracht, voorstelling, show
presentatie (zn) :
demonstratie, show, voordracht, voorstelling, vorm, weergave
college (zn) :
les, lezing, verhandeling, voordracht
lezing (zn) :
verhandeling, voordracht, voorlezing
dictie (zn) :
spreektrant, voordracht, zegging
aanbeveling (zn) :
nominatie, voordracht

woordverbanden van ‘voordracht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
voordracht, aanbeveling

Voordracht — aanbeveling. Voordracht is eene gewoonlijk bij de wet voorgeschreven en door een daartoe aangewezen persoon of college (b.v. burgemeester en wethouders) opgemaakte lijst, bevattende de namen van die personen, waaruit eene keus gedaan moet worden (b.v. door den gemeenteraad) ter vervulling van de eene of andere betrekking. Eene niet door de wet voorgeschreven voordracht, buiten welke om desnoods kan gekozen worden, wordt aanbeveling genoemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voordracht, voorstel, voorslag

VOORDRAGT, VOORSTEL, VOORSLAG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 276.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0021 c