voordracht

als woordenboektrefwoord:

voordracht:
v. (-en), het voorgedragene ; wijze van voordragen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voordracht (zn) :
exposé, lezing, rede, referaat, spreekbeurt, toespraak, uiteenzetting, verhandeling, voorlezing
voordracht (zn) :
aanbeveling, kandidaatstelling, nominatie
voordracht (zn) :
declamatie, dictie
voordracht (zn) :
kandidatenlijst

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
rede (zn) :
betoog, oratie, pleidooi, prevelement, redevoering, speech, toespraak, verhandeling, vertoog, voordracht
toespraak (zn) :
betoog, lezing, oratie, rede, redevoering, speech, verhandeling, voordracht, prevelement
uitvoering (zn) :
optreden, opvoering, vertolking, vertoning, voordracht, voorstelling, show
presentatie (zn) :
demonstratie, show, voordracht, voorstelling, vorm, weergave
college (zn) :
les, lezing, verhandeling, voordracht
lezing (zn) :
verhandeling, voordracht, voorlezing
dictie (zn) :
spreektrant, voordracht, zegging
aanbeveling (zn) :
nominatie, voordracht

woordverbanden van ‘voordracht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

voordracht, aanbeveling

Voordracht is eene gewoonlijk bij de wet voorgeschreven en door een daartoe aangewezen persoon of college (b.v. burgemeester en wethouders) opgemaakte lijst, bevattende de namen van die personen, waaruit eene keus gedaan moet worden (b.v. door den gemeenteraad) ter vervulling van de eene of andere betrekking. Eene niet door de wet voorgeschreven voordracht, buiten welke om desnoods kan gekozen worden, wordt aanbeveling genoemd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 276:

voordracht, voorstel, voorslag

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0108 c