vertoning

als woordenboektrefwoord:

vertoning:
v. (-en), voorstelling. vertoninkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorstelling (zn) :
demonstratie, kijkspel, manifestatie, optreden, opvoering, performance, presentatie, schouwspel, show, spektakel, tafereel, toneel, uitvoering, vertoning
optreden (zn) :
opvoering, performance, toneelopvoering, toneeluitvoering, toneelvoorstelling, uitvoering, vertoning, voorstelling
show (zn) :
kijkspel, optreden, performance, revue, schouwspel, tableau, tafereel, uitvoering, vertoning, vertoon
uithaal (zn) :
glamour, glans, luister, parade, praal, pracht, pronk, splendeur, vertoning, vertoon
tafereel (zn) :
gezicht, schouwspel, scène, situatie, spektakel, toneel, vertoning, voorstelling
uitvoering (zn) :
optreden, opvoering, vertolking, vertoning, voordracht, voorstelling, show
tentoonstelling (zn) :
beurs, exhibitie, expo, expositie, salon, show, uitstalling, vertoning
spektakel (zn) :
opvoering, schouwspel, tafereel, toneel, vertoning, voorstelling
schouwspel (zn) :
aanblik, gezicht, spektakel, tafereel, toneel, vertoning
poppenkast (zn) :
circus, gedoe, komedie, poppenkasterij, vertoning
parade (zn) :
praalvertoon, vertoning
vertoon (zn) :
toon, vertoning, zicht
manifestatie (zn) :
vertoning, vertoon
act (zn) :
vertoning
klucht (zn) :
vertoning

woordverbanden van ‘vertoning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c