situatie

als woordenboektrefwoord:

situatie:
v. (-s), ligging ; (fig.) toestand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

situatie (zn) :
gelegenheid, affaire, stand, stand van zaken, staat, toestand, gesteldheid, context, omstandigheid, tafereel, bedoening, constellatie
situatie (zn) :
plaatsing, ligging, situering
situatie (zn) :
positie

als synoniem van een ander trefwoord:

geval (zn) :
gebeurtenis, affaire, zaak, toeval, situatie, voorval, toestand, historie, aangelegenheid, omstandigheid, kwestie, casus, case
stand (zn) :
plaats, houding, plaatsing, situatie, halt, stilstand, staat, toestand, gesteldheid, ligging, positie, pose
toestand (zn) :
conditie, stand, stand van zaken, situatie, staat, gesteldheid, status, omstandigheid, positie, junctuur
tafereel (zn) :
voorstelling, vertoning, situatie, gezicht, toneel, schouwspel, scène, spektakel
staat (zn) :
conditie, stand van zaken, situatie, toestand, gesteldheid, hoedanigheid
positie (zn) :
stand van zaken, situatie, staat, toestand, gesteldheid, constellatie
constellatie (zn) :
configuratie, stand van zaken, situatie, toestand, contour
ruimte (zn) :
gebied, terrein, situatie, ligging, positie, inplanting
context (zn) :
kader, configuratie, situatie, sfeer, omstandigheid
omstandigheid (zn) :
situatie, toestand, gesteldheid, context
gelegenheid (zn) :
situatie, omstandigheid

woordverbanden van ‘situatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c