houding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
houding (zn) :
air, allure, lichaamshouding, lichaamsstand, plaatsing, pose, positie, postuur, stand

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
gedrag (zn) :
conduite, doen en laten, gedraging, gedragslijn, habitus, handelwijze, houding, manier van doen, manieren, optreden
stand (zn) :
gesteldheid, halt, houding, ligging, plaats, plaatsing, pose, positie, situatie, staat, stilstand, toestand
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
stellingname (zn) :
houding, opstelling, positie, positiebepaling, postvatting, standpunt, standpuntbepaling
instelling (zn) :
attitude, geesteshouding, gezindheid, houding, ingesteldheid, mentaliteit, standpunt
mentaliteit (zn) :
denkwijs, denkwijze, geestesgesteldheid, geesteshouding, houding, instelling, spirit
geestesgesteldheid (zn) :
geestestoestand, houding, instelling, mentaliteit, zielsgesteldheid
optreden (zn) :
gedrag, gedraging, handelwijze, houding, manier van doen, voorkomen
attitude (zn) :
gedrag, gedraging, gedragslijn, habitus, houding, opstelling
air (zn) :
houding, pose, schijn, uiterlijk, voorkomen
positie (zn) :
houding, standpunt, punt, opstelling, pose
gezindheid (zn) :
houding, instelling, mentaliteit
opstelling (zn) :
houding, standpunt, stellingname
pose (zn) :
houding, lichaamshouding, stand
allure (zn) :
houding
postuur (zn) :
houding

woordverbanden van ‘houding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c