oogpunt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oogpunt (zn) :
aspect, facet, gezichtspunt, perspectief, standpunt

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
blik (zn) :
beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
invalshoek (zn) :
aspect, gezichtshoek, gezichtspunt, hoek van inval, oogpunt, optiek, perspectief, valhoek
aspect (zn) :
aanzicht, dimensie, facet, hoedanigheid, kant, oogpunt, opzicht, verschijningsvorm, zijde
gezichtspunt (zn) :
invalshoek, oogpunt, opvatting, perspectief, standpunt, zienswijze
perspectief (zn) :
gezichtspunt, invalshoek, oogpunt, optiek, standpunt
facet (zn) :
aspect, dimensie, onderdeel, oogpunt, opzicht

woordverbanden van ‘oogpunt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c