stellingname

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stellingname (zn) :
houding, opstelling, standpunt, positie, standpuntbepaling, postvatting, positiebepaling

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
gedachte (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, convictie, denktrant, denkwijs, stellingname, gedachtenwereld, denkwereld
opinie (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, gezindheid, convictie, gevoelen, stellingname
oordeel (zn) :
overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, discretie, convictie, gevoelen, stellingname
opstelling (zn) :
houding, standpunt, stellingname

woordverbanden van ‘stellingname’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c