stelling

als woordenboektrefwoord:

stelling:
v. (-en), steiger ; thesis. stellinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stelling (zn) :
axioma, dogma, leerstelling, principe, propositie, standpunt, theorema, theorie, these, thesis, veronderstelling
stelling (zn) :
getimmerte, kast, rek, steiger, stellage
stelling (zn) :
opstelling, positie

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
beginsel (zn) :
basisprincipe, grondbeginsel, grondbegrip, grondprincipe, grondregel, grondslag, grondstelling, hoofdregel, maxime, overtuiging, principe, stelling, stelregel, uitgangspunt
post (zn) :
plaats, positie, standplaats, station, stelling
theorie (zn) :
hypothese, postulaat, premisse, stelling
hypothese (zn) :
postulaat, premisse, stelling, theorie
positie (zn) :
legerstelling, post, stelling
propositie (zn) :
stelling, theorema
steiger (zn) :
stellage, stelling
thesis (zn) :
stelling, these
postulaat (zn) :
stelling

woordverbanden van ‘stelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.027 nc