opstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opstelling (zn) :
inrichting, line-up, rangschikking
opstelling (zn) :
houding, standpunt, stellingname

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
houding (zn) :
gedrag, manieren, optreden, opstelling, standpunt, instelling, stijl, mentaliteit, gesteldheid, attitude, allure, gedraging, handelwijze, habitus, gedragslijn, ingesteldheid, tournure
inrichting (zn) :
samenstelling, verdeling, opstelling, plaatsing, indeling, constructie, regeling, schikking, ordening, maaksel, rangschikking
stijl (zn) :
aanpak, smaak, houding, opstelling, manier, manier van doen, wijs, wijze, modus, attitude, habitus
stellingname (zn) :
houding, opstelling, standpunt, positie, standpuntbepaling, postvatting, positiebepaling
rangschikking (zn) :
inrichting, opstelling, plaatsing, coördinatie, classificatie, ordening, categorisering
aanpak (zn) :
opstelling, benadering, manier, stijl, wijs, wijze, modus, trant
bouw (zn) :
opzet, opstelling, samenhang, structuur, samenstel, raderwerk
attitude (zn) :
gedrag, houding, opstelling, gedraging, habitus, gedragslijn
positie (zn) :
punt, houding, opstelling, standpunt, pose
stelling (zn) :
opstelling, positie

woordverbanden van ‘opstelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

instelling:
inrichting, stichting, gesticht, opstelling, gebouw (niet: aard, neiging)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c