opstelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opstelling (zn) :
inrichting, line-up, rangschikking
opstelling (zn) :
houding, standpunt, stellingname

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
houding (zn) :
allure, attitude, gedrag, gedraging, gedragslijn, gesteldheid, habitus, handelwijze, ingesteldheid, instelling, manieren, mentaliteit, opstelling, optreden, standpunt, stijl, tournure
inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
stellingname (zn) :
houding, opstelling, positie, positiebepaling, postvatting, standpunt, standpuntbepaling
rangschikking (zn) :
categorisering, classificatie, coördinatie, inrichting, opstelling, ordening, plaatsing
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
bouw (zn) :
opstelling, opzet, raderwerk, samenhang, samenstel, structuur
attitude (zn) :
gedrag, gedraging, gedragslijn, habitus, houding, opstelling
positie (zn) :
houding, standpunt, punt, opstelling, pose
stelling (zn) :
opstelling, positie

woordverbanden van ‘opstelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

instelling:
inrichting, stichting, gesticht, opstelling, gebouw (niet: aard, neiging)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c