aanpak

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanpak (zn) :
opstelling, benadering, manier, stijl, wijs, wijze, modus, trant

als synoniem van een ander trefwoord:

methode (zn) :
aanpak, optreden, benadering, manier, systematiek, procedure, werkwijze, systeem, wijze, tactiek, methodiek, procedé, handelwijze
stijl (zn) :
aanpak, smaak, houding, opstelling, manier, manier van doen, wijs, wijze, modus, attitude, habitus
benadering (zn) :
aanpak, methode, werkwijze, gezichtspunt, benaderingswijze, aanvalsplan
strategie (zn) :
plan, draaiboek, aanpak, koers, beleid, tactiek, plan de campagne
werkwijze (zn) :
aanpak, werking, proces, methode, procedure, mechanisme, procedé
beleid (zn) :
bestuur, aanpak, strategie, politiek, handelwijze, beleidslijn
lijn (zn) :
aanpak, koers, strategie, beleid, tactiek, beleidslijn
wijze (zn) :
aanpak, vorm, manier, methode, stijl, voet, modus, trant
manier (zn) :
aanpak, vorm, methode, stijl, wijs, wijze, trant
tactiek (zn) :
aanpak, strategie, opzet, methode, manoeuvre
invalshoek (zn) :
aanpak, benadering, benaderingswijze
formule (zn) :
aanpak, opzet, vorm, grondslag
wijs (zn) :
aanpak, manier, wijze, modus

woordverbanden van ‘aanpak’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c