aanpak

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze

als synoniem van een ander trefwoord:

methode (zn) :
aanpak, benadering, handelwijze, manier, methodiek, optreden, procedure, procedé, systeem, systematiek, tactiek, werkwijze, wijze
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
benadering (zn) :
aanpak, aanvalsplan, benaderingswijze, gezichtspunt, methode, werkwijze
strategie (zn) :
aanpak, beleid, draaiboek, koers, plan, plan de campagne, tactiek
werkwijze (zn) :
aanpak, mechanisme, methode, procedure, procedé, proces, werking
beleid (zn) :
aanpak, beleidslijn, bestuur, handelwijze, politiek, strategie
lijn (zn) :
aanpak, beleid, beleidslijn, koers, strategie, tactiek
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
tactiek (zn) :
aanpak, manoeuvre, methode, opzet, strategie
invalshoek (zn) :
aanpak, benadering, benaderingswijze
formule (zn) :
aanpak, grondslag, opzet, vorm
wijs (zn) :
aanpak, manier, modus, wijze

woordverbanden van ‘aanpak’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c