manier

als woordenboektrefwoord:

manier:
v. (-en) , gewoonte, gebruik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

manier (zn) :
code, erecode, gedrag, gedragscode, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, zede
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
manier (zn) :
hulpmiddel, instrument, medium, middel, modus
manier (zn) :
gebruik, gewoonte

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
methode (zn) :
aanpak, benadering, handelwijze, manier, methodiek, optreden, procedure, procedé, systeem, systematiek, tactiek, werkwijze, wijze
vorm (zn) :
code, erecode, gedragscode, conventie, fatsoen, formaliteit, manier, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, plichtpleging
gebruik (zn) :
gebruikelijkheid, geplogenheid, gewoonte, manier, mos, regel, traditie, usance, usantie, usus, vogue, zede
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
middel (zn) :
agens, gereedschap, hulpmiddel, instrument, manier, medium, modus, toestel, werktuig
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
weg (zn) :
handelwijze, ingang, manier, methode, middel, mogelijkheid
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
techniek (zn) :
manier, methode, procedé, proces, systeem
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
wijs (zn) :
aanpak, manier, modus, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
voet (zn) :
manier, wijze

woordverbanden van ‘manier’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

trant, manier, wijze

Alle drie drukken den eigenaardigen vorm uit, waarin zich iets vertoont, of datgene waardoor eene handeling zich van andere onderscheidt. Manier is een aan het Fransch ontleend woord, dat hetzelfde uitdrukt als de beide andere, maar in de spreektaal het meest gehoord wordt. Trant is verouderd, en alleen in enkele uitdrukkingen en samenstellingen nog in gebruik, tetwijl wijze het algemeene woord is. Je kunt op verschillende manieren je doel bereiken. Op die wijze heeft hij zijn fortuin gemaakt. Verhaaltrant, schrijftrant.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 405:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c