Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


manier

als woordenboektrefwoord:

manier:
v. (-en) , gewoonte, gebruik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

manier (zn):
code, erecode, gedrag, gedragscode, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, zede
manier (zn):
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
manier (zn):
hulpmiddel, instrument, medium, middel, modus
manier (zn):
gebruik, gewoonte

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoonte (zn) :
aard, conventie, gebruik, geplogenheid, habitus, landaard, manier, mos, overlevering, praktijk, regel, traditie, usance, usantie, usus, wijs, zede
methode (zn) :
aanpak, benadering, handelwijze, manier, methodiek, optreden, procedure, procedé, systeem, systematiek, tactiek, werkwijze, wijze
vorm (zn) :
code, erecode, gedragscode, conventie, fatsoen, formaliteit, manier, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, plichtpleging
gebruik (zn) :
gebruikelijkheid, geplogenheid, gewoonte, manier, mos, regel, traditie, usance, usantie, usus, vogue, zede
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
middel (zn) :
agens, gereedschap, hulpmiddel, instrument, manier, medium, modus, toestel, werktuig
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
weg (zn) :
handelwijze, ingang, manier, methode, middel, mogelijkheid
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
techniek (zn) :
manier, methode, procedé, proces, systeem
zede (zn) :
gebruik, gewoonte, manier, traditie, wijs
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
wijs (zn) :
aanpak, manier, modus, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
voet (zn) :
manier, wijze

woordverbanden van ‘manier’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
trant, manier, wijze

Trant — manier — wijze. Alle drie drukken den eigenaardigen vorm uit, waarin zich iets vertoont, of datgene waardoor eene handeling zich van andere onderscheidt. Manier is een aan het Fransch ontleend woord, dat hetzelfde uitdrukt als de beide andere, maar in de spreektaal het meest gehoord wordt. Trant is verouderd, en alleen in enkele uitdrukkingen en samenstellingen nog in gebruik, tetwijl wijze het algemeene woord is. Je kunt op verschillende manieren je doel bereiken. Op die wijze heeft hij zijn fortuin gemaakt. Verhaaltrant, schrijftrant.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
manier, gewoonte, hebbelijkheid, gebruik, aanwensel

MANIER, GEWOONTE, HEBBELIJKHEID, GEBRUIK, AANWENSEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 405.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
manier van doen, op deze manier, op die manier

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0047 c