werktuig

als woordenboektrefwoord:

werktuig:
o. (-en), gereedschap; orgaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gereedschap (zn) :
apparaat, gerei, instrument, materieel, middel, toebehoren, toestel, tool, tuig, uitrusting, utensiliën, werktuig
hulp (zn) :
apparaat, apparaatje, gereedschap, gerei, hulpmiddel, toestel, utiliteit, utensiliën, werktuig
apparaat (zn) :
apparatuur, gereedschap, hulpmiddel, machine, machinerie, mechaniek, toestel, tuig, werktuig
utiliteit (zn) :
apparaat, apparatuur, gereedschap, gerei, toestel, uitrusting, voorziening, werktuig
middel (zn) :
agens, gereedschap, hulpmiddel, instrument, manier, medium, modus, toestel, werktuig
instrument (zn) :
apparaat, gereedschap, gerei, middel, toestel, tuig, werktuig
tuig (zn) :
apparaat, gerei, instrument, machine, toestel, werktuig

woordverbanden van ‘werktuig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

orgaan:
werktuig, instrument

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gereedschap, instrument, machine, toestel, werktuig

Gereedschap — instrument — machine — toestel — werktuig. Hulpmiddelen waarvan de mensch zich bij zijn arbeid bedient. Door gereedschappen verstaat men meer eenvoudige hulpmiddelen, door werktuigen meer samengestelde; het eerste ziet meet op het collectieve: het werktuig waarmede hij slaat is een hamer; beitel en hamer is timmermansgereedschap , een ploeg is een werktuig van den landman. Instrument is een vreemd woord voor werktuig, vooral als kunstterm in gebruik. Zeer kunstig samengestelde werktuigen noemt men machines. De naaimachine. Het Neder landsche woord voor machine is toestel, dat echter bijna geheel door het andere verdrongen is. Petroleumtoestel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gereedschap, werktuig, instrument

GEREEDSCHAP, WERKTUIG, INSTRUMENT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 209.

in hedendaagse spelling:
middel, werktuig

MIDDEL, WERKTUIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 421.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c